Till senaste kommentaren

Varför använder ni torv i era jordar?

Varför använder ni torv i era jordar? Finns det någon bra jord utan torv?

Kommentarer

 • Hej Fredrik!

  Tack för din fråga! Det är en viktig fråga för oss. 

  Torv är ett organiskt material som består av delvis förmultnade växtdelar. Torv bildas när växtmaterial (främst vitmossa) under lång tid bryts ned i en sur och syrefattig miljö. Torven återfinns idag som marklager i så kallade torvmossar, vilket är en naturtyp som kan liknas vid en något torrare våtmark. I Sverige sker torvskörd på omkring 12 000 ha, vilket motsvarar 2 promille av landets totala torvmark.
  Torven har ett flertal användningsområden, bland annat som biobränsle, odlingssubstrat och ströbäddar inom djurhållning.

  Torv är, som för de flesta jordproducenter, en nyckelråvara för vår jordproduktion. Den utgör en huvudingrediens i flera av våra jordar för trädgårdsodling och utgör själva grunden som växternas rötter får stöd av.

  2016 lanserade vi en helt ny produkt, "Torvfri jord" i sortimentet vars CO2-avtryck är 20% lägre jämfört med en helt torvbaserad konsumentjord. Vi har även torvreducerat ett stort antal av våra övriga jordar, som exempelvis Weibulls planteringsjord, trädgårdsjord samt krydd- och grönsaksjord. En andel av torven ersätts då av främst trädgårdskompost och komposterade restmaterial från skogsindustrin, som exempelvis fibermull och barkmull. Dessa produkter är lika bra som jord med torv. Dessa finns hos flera av våra återförsäljare.

  Att ersätta torven är en utmaning eftersom tillgången på andra växtsubstrat med samma goda egenskaper är begränsad. Econova anser att det är miljömässigt viktigt att hitta substitut för torven med tanke på den negativa klimatpåverkan som torvskörden ger upphov till. Vi arbetar därför aktivt med att finna ersättningsråvaror för torven. Detta i form av exempelvis biokol och olika komposter eller andra cirkulära rester från skogen eller från andra grönytor.


  Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.