Till senaste kommentaren

Vad är kravet att något är ekologiskt?

Vad är kravet för att något ska vara ekologiskt?

Kommentarer
  • Vad som är ekologiskt bestäms inte av oss som producent, utan regleras enligt regelverk som bestäms av europeiska organisationer där Svenska KRAV har sista ordet för våra produkter.

    Allt som ingår i en odlingsjord, måste vara godkänd av KRAV. Detta innebär bl.a. att man måste ha alla tillstånd för att skörda t.ex. torv, barken får inte var besprutad mot insekter, ev. åkerjord får inte vara gödslad med mineralgödsel eller besprutad under en karensperiod.

    Gödsel som används måste komma från godkända gårdar med regler för hur djuren sköts. Detta kan bl.a. innebära att man inte får använda gödsel från burhöns eller gödsel där nötkreaturen går på spaltgolv, vilket innebär springor i golvet som korna ska trampa ner gödseln mellan.

    Sammanfattat måste alla råvaror vara godkända av KRAV.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.