Pyralid i gödsel/jord

Hej
FOR har uppmärksammat att det finns rester av bekämpningsmedel (aminopyralid och klopyralid) i vissa märken av jord och gödsel på påse. Se https://for.se/2021/07/29/analys-av-pasjord-och-organiska-godselprodukter/

Exempelvis har det påvisats i pelleterad hönsgödsel från andra tillverkare.
Jag köpte Weibulls pelleterade hönsgödsel förra året och nu undrar jag om det finns risk för att pyralider finns även i den produkten ?
Jag odlar tomat och chili som är känsliga även för små halter av pyralid.

Generellt, gör ni stickprov och testar era produkter för förekomst av pyralider ?

Tack
Martin

Kommentarer

 • Hej,
  Amino- och klopyralid är ogräsmedel som används för att bekämpa ogräs i spannmål, vall och sockerbetsfält. De används inom hela EU och således även i Sverige.
  När jordbrukare använder bekämpningsmedel såsom Amino- och Klorpyralid mot ogräs på exempelvis spannmålsfält så kan det sedan finnas rester kvar i skörden, skörden användes sedan som bla djurfoder. Det verksamma ämnet stannar inte kvar i djuret utan följer med i avföringen. Dessa ämnen finns inte bara som rester i gödsel utan i de allra flesta jordbruksprodukter. När det gäller livsmedel så finns gränsvärden fastställda för hur höga halter som är tillåtna men för jordbruksprodukter finns ännu inga gränsvärden. De nivåer som är funna inom gödselprodukterna som har varit under utredning visar på lägre värden än vad som är tillåtet. Econova arbetar för att gränsvärden ska skapas även för gödsel och andra jordbruksprodukter.
  De nivåer som uppmätts har påvisats kunna skada ett fåtal känsliga växter, är under de gränsvärden livsmedelsverket satt upp för humankonsumtion.

  Detta är ämnen som finns i vårt samhälle och som vi får i oss i vår dagliga kost från spannmål och kött. Gränsvärdena som hittas i gödsel är under gränsvärdena om vad som får finnas i vår mat. Så länge de finns på marknaden, vilket vi tror de kommer att göra under lång tid framöver eftersom jordbrukare behöver dessa i sin produktion, så kommer de att träffas på både här och där.

  Önskar man som konsument att helt utesluta risken för att spår av bekämpningsmedel påverkar särskilt känsliga växter rekommenderar vi att man väljer mineralgödsel. Med de underlag vi har idag kommer vi inte ta bort produkterna ur sortimentet då vi anser att vinningen med organiskt gödsel är stor, det bidrar till många fördelar för vår miljö och bidrar till en bättre jord.


  Anna
 • Hej AnnaDu skriver om Amino- och klopyralidoch säger att ämnena inte stannar kvar i djuren. Lite längre ner i texten nämner du att vi får i oss ämnena via kött??Hur hänger det ohopm
  Palle
 • Hej,
  Nja, jag skriver att "Gränsvärdena som hittas i gödsel är under gränsvärdena om vad som får finnas i vår mat." Jag har inte lusläst livsmedelsverkets analyssvar men det är sannolikt att vi får i oss större halter från spannmål/grönsaker än kött, även om det påvisats i båda livsmedel.
  Anna
 • ?
  "Detta är ämnen som finns i vårt samhälle och som vi får i oss i vår dagliga kost från spannmål och kött."
  Palle
 • Tack för ditt meddelande.
  Maria
 • ? Hmm, något svar hade ni inte?
  Palle
 • Hej,
  Jag vet inte riktigt vad du vill ha svar på. Bönderna använder bekämpningsmedel som dödar främst hjärtbladiga ogräs, vilket hjälper till att öka deras skörd och skapa lönsamhet. Här finns en länk på vad som är godkänt i Sverige och Europa just nu. Grödorna används sedan som djurfoder och då får vi i oss pyraliderna. Äter vi grönsaker som växer på fält som besprutats tidigare år så får vi i oss detta även via rotfrukter och grönsaker.

  Det var flera organisationer med odlare som försökte uppvakta miljödepartementet inför beslutet när aminopyralid skulle godkännas, men preparaten godkändes. Som du ser på listan så är aminopyralid någon som godkänt för bara några år sedan. Flera av dessa medel är dessutom godkänt för ekologisk yrkesodling, och det är därför man hittat detta i vissa ekonäringar. Här finns med info.

  Livsmedelsverket har gränsvärden för vad som är godkänd nivå i vår kost, se här.
  De senaste åren har visat att vissa grödor är mycket känsliga för pyralider, tex bönor, tomater och chili. Där kan man vid dåliga förhållanden (tex odling i mindre kärl) få skador redan om gödslet innehåller pyralider på microgram nivå, även om det anses säkert att äta 0.5 mg/kg av bekämpningsmedlen. Plantorna verkar alltså vara minst tusen gånger känsligare än vad man anser är ofarligt för människor att äta.

  Vi önskar givetvis att dessa medel inte skulle vara tillåtna, men så kommer det nog sannolikt inte bli, tyvärr. Komposterar man ko/hönsgödsel/halm/matrester mm till jord, så kommer risken finnas att det finns rester av bekämpningsmedel kvar. Dessa medel har även en lång halveringstid och det tar många år innan de "försvunnit".

  Vill man vara på den säkra sidan rekommenderar vi i dagsläget mineralgödsel. Vi jobbar dock hårt på att få fram ekologiska alternativ. Vi har även kontinuerlig provtagning och provodling med våra produkter.
  Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.